TRC SYNERGY
 Home  Contact Us  Site Map
 
LICENSES & REGISTRATION
 CIDB Malaysia   Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Pendaftaran Syarikat   Malaysia Airports Berhad   Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Taraf Bumiputra
             
   
MS ISO 9001 : 2008   PETRONAS
  FELDA Holdings Bhd Akuan Pendaftaran Vendor Tenaga Nasional Berhad (TNB) Kontraktor Kerja Awam
             
   
CIDB Malaysia   CIDB International   UPK Sarawak   CIDB - Sijil Perolehan Kerajaan Malaysia